Stopka

Podmiot odpowiedzialny za treść niniejszej witryny internetowej:

KTR Systems GmbH
Carl-Zeiss-Straße 25
48432 Rheine
Niemcy

Tel.: +49 (0) 59 71 79 80
Fax.: +49 (0) 59 71 79 86 98
Email: mail@ktr.com

Osoba uprawniona do działania w imieniu Podmiotu: Nicola Warning

Wyłączenie odpowiedzialnoći: 

Informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym są prawdziwe i prawidłowe wg najlepszej wiedzy KTR. KTR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub błędnych informacji, pomyłek znakowych lub innych znajdujących cię w tym serwisie internetowym. W żaden sposób KTR Systems GmbH, KTR Corporation lub inne file KTR nie mogą być odpowiedzialne bezpośrednio, pośrednio, jako osoby trzecie, lub w inny sposób, za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z tego serwisu internetowego lub informacji w nim zawartych lub z odnośników związanych z tą witryną lub inną stroną internetową, za utracone korzyści i zyski, przerwy w pracy, uszkodzenia sprzętu, ubytki w oprogramowaniu lub innych danych związanych z użyciem lub linkowaniem do tej witryny lub systemu związanego z tym serwisem internetowym, znanych lub nieznanych KTR Systems GmbH, KTR Corporation lub innym filiom KTR.

Prawa autorskie:
Cała zawartość oraz projekt tego serwisu internetowego są chronione prawem autorskim i są własnością KTR Systems GmbH oraz KTR Corporation. Pobieranie, kopiowanie treści z niniejszego serwisu w celach innych niż zamawianie produktów lub projektowanie aplikacji z użyciem tychże produktów jest zabronione bez pisemnej zgody KTR Systems GmbH lub KTR Corporation.

Autorzy fotografii:
© Stephan Wieland
© Claffra, Marafone, curraheeshutter, MarchCattle / www.shutterstock.com
© Mariusz Niedzwiedzki, Andrii Iurlov / www.123rf.com
© Liuhsihsiang, jpa1999 / www.istockphoto.com
© Dreamstime / http://de.dreamstime.com/
© Fotolia / www.fotolia.com
© Leitner ropeways
© ANDRITZ HYDRO
© Allseas