KTR Polska Sp. z o.o. | ul. Czerwone Maki 65 | 30-392 Kraków | T +48 12 267 28 83 | T +48 12 268 00 66 | T +48 530 376 793
RADEX<sup>®</sup>-NC

RADEX®-NC

Cechy produktu

  • Bezluzowe, skrętnie sztywne sprzęgła płytkowe

  • Bezobsługowe

  • Dopuszczalne temperatury otoczenia do +200° C

  • Momenty obrotowe od 2,5 do 300 Nm

  • Sprzęgła do przeniesienia napędu, automatyki, techniki medycznej

RADEX-NC (Zastosowanie)

Typowym zastosowaniem sprzęgła RADEX ® -NC są bezluzowe przekładnie ślimakowe o małym przełożeniu. Sztywność sprzęgła w takim przypadku przenosi się za przyczyną przekładni, ze strony napędzającej
na napędzaną.

 W takim układzie przełożenie ma decydujące znaczenie, ponieważ do obliczeń wchodzi jako podniesione do kwadratu. W ten sposób przeliczona sztywność jest dodawana do sztywności przekładni
w wyniku dając sztywność całkowitą. W przypadku przekładni o przełożeniach mniejszych niż i = 8, zalecamy stosowanie sprzęgieł RADEX ®-NC zamiast sprzęgieł elastycznych, w celu mniejszej utraty sztywności
skrętnej całego układu.

RADEX-NC (Stosowanie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem)

Sprzęgła z rowkiem wpustowym są certyfikowane zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE jako urządzenia kategorii 2G/2D dlatego mogą znaleźć zastosowanie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - strefa G1, G2, D21 oraz D22.
W przypadku stosowania, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem piast zaciskowych bez rowka (tylko w kategorii 3), (z rowkiem w kategorii 2), dobór musi uwzględniać minimalny współczynnik bezpieczeństwa s
= 2 pomiędzy szczytowym momentem obrotowym aplikacji (z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych parametrów) i nominalnym momentem obrotowym sprzęgła oraz momentem przenoszonym przez połączenie
wał-piasta.
Proszę zapoznać się z odpowiednim certyfikatem oraz instrukcją eksploatacji!

Share
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KTR360°