Wybierz lokalizację i język

certyfikaty z listy UL

Sprzęgła do zastosowań w pompach pożarniczych

Ogólnie rzecz biorąc, pompy w systemach ochrony przeciwpożarowej wymagają specjalnego rozwiązania, nie tylko z punktu widzenia przepisów, ale także zrozumienia tego, co jest wymagane od sprzęgła. Kilka z poniższych kryteriów jest 

  • Więcej zatrzymań i uruchomień niż czasu pracy
  • Tryb czuwania przez większość okresu eksploatacji
  • Powinien przenosić moment obrotowy, gdy wszystko inne zawiedzie
  • Możliwość kompensacji odchyłek

Firma KTR wzięła pod uwagę te kryteria, wybierając sprzęgło ROTEX® jako rozwiązanie o ograniczonej konieczności obsługi, a także o wysokiej niezawodności do zastosowań w pompach pożarniczych - i nie byliśmy sami.   ROTEX® uzyskał certyfikat Underwriters Lab dla UL 448A - Sprzęgła elastyczne i wały łączące do stacjonarnych pomp pożarniczych. Oprócz zgodności z rygorystycznymi kryteriami testowymi UL - które obejmowały uruchomienie sprzęgła przy maksymalnym momencie obrotowym i prędkości bez elementu elastomerowego - standardowe sprzęgło ROTEX® zapewnia:

  • Konstrukcja bezsmarowa w celu redukcji obsługi
  • Stalowa konstrukcja z wieloma opcjami mocowania
  • Ewolwentowy kształt kłów ułatwia montaż i zmniejsza siły przywracające
  • Uretanowy łącznik elastyczny, równowaga między tłumieniem a momentem obrotowym