Wybierz lokalizację i język
Product image REVOLEX KX-D 650 clamping set flexible pin & bush coupling Steel

Sprzęgło palcowe REVOLEX® KX-D z pierścieniem rozprężno-zaciskowym KTR 650

9 400 - 265 000 Nm / Sprzęgło palcowe z pierścieniem zaciskowym KTR 650

Sprzęgło palcowe z pierścieniem rozprężno-zaciskowym do ciernego przenoszenia momentu obrotowego

Elastyczne sprzęgło REVOLEX KX-D ze stali z KTR 650 to wytrzymałe sprzęgło palcowe z pierścieniem rozprężno-zaciskowym.

Przy dużych napędach rezygnuje się często z połączenia wpustowego.W celu przenoszenia momentów obrotowych przy gładkich wałach napędowych są konieczne połączenia cierne. Zazwyczaj odbywa się to poprzez połączenie wciskowe. W tym celu otwór wymaga kosztownego szlifowania, piasta jest podgrzewana, a wał chłodzony do montażu.

W przypadku sprzęgła palcowego REVOLEX KX-D z pierścieniem rozprężno-zaciskowym KTR 650 montaż i demontaż odbywa się za pomocą pierścienia rozprężno-zaciskowego CLAMPEX. W tym celu pierścień rozprężno-zaciskowy jest przykręcany do kołnierza sprzęgła, dzięki temu korpus piasty jest zastępowany przez pierścień rozprężno-zaciskowy. Po poluzowaniu śrub mocujących kołnierze sprzęgła można zdemontować promieniowo razem z bolcami.

parametry

  • elastyczne sprzęgło palcowe z pierścieniem rozprężno-zaciskowym

  • nieprzebijalne

  • tłumiące drgania

  • osiowo wtykane, łatwy montaż

  • bezobsługowe

Szczegóły produktu