Wybierz lokalizację i język
Product image KTR-STOP M xxx Passive fixed caliper brakes hydraulic brake systems

KTR-STOP® M-xxx

60 do 180 kN / pasywny, aktywowany sprężyną, hamulec z zaciskiem stałym

Stosowany głównie jako hamulec przytrzymujący lub hamulec bezpieczeństwa

Hamulec M-xxx został zaprojektowany jako wykonanie z zaciskiem stałym, którego zaletą jest to, że w porównaniu z hamulcami z zaciskiem pływającym można wydłużyć okresy między przeglądami w celu ponownej regulacji zużycia okładzin hamulcowych. Dzięki zastosowaniu pierścieni prowadzących oraz możliwości całkowitego zużycia klocków istnieje możliwość wprowadzenia długich okresów między przeglądami oraz optymalizacji kosztów eksploatacji.

Hamulec ten jest stosowany głównie jako hamulec przytrzymujący lub hamulec bezpieczeństwa, ale może również pełnić rolę hamulca serwisowego w napędach o wyższej wydajności. Wszystkie cechy tego hamulca mają na celu niezawodną pracę w najbardziej wymagających warunkach środowiskowych przy jednoczesnym generowaniu najniższych kosztów eksploatacyjnych dzięki jego konstrukcji.
 

parametry

  • duże możliwości w odniesieniu do grubości tarczy hamulcowej

  • Zastosowanie w niskich temperaturach

  • Spusty wyciekającego oleju zapobiegają wyciekom na okładzinę hamulcową

  • krótkie czasy reakcji

  • Łatwa wymiana okładzin hamulcowych

Szczegóły produktu