Wybierz lokalizację i język

BoWex® skrętnie sztywne sprzęgła kołnierzowe:

BoWex Sprzęgła kołnierzowe

Sprzęgła BoWex FLE-PA i BoWex FLE-PAC stanowią skrętnie sztywne sprzęgła kołnierzowe z zębami łukowymi. Połączenie materiałów poliamid/stal umożliwia bezobsługową, ciągłą pracę z wyjątkowo niewielkimi współczynnikami tarcia w uzębieniu sprzęgła.

Ze względu na swoją krótką budowę takie sprzęgła kołnierzowe są odpowiednie do montażu na silnikach spalinowych. Na życzenie nasze sprzęgła montowane na koła zamachowe są dostępne również w wersji Poka-Yoke (zapobiegającej nieumyślnym błędom).

W celu zapewnienia długiego okresu użytkowania zarówno sprzęgła, jak i układu przeniesienia napędu, sprzęgło kołnierzowe jest ustawiane poprzez centrowanie koła zamachowego silnika. Dodatkowo strona odbiorcza powinna być połączona z obudową silnika za pomocą kołnierza montażowego pompy. Przy małych momentach bezwładności po stronie napędzanej zalecana jest uproszczona procedura doboru, natomiast w przypadku dużych momentów bezwładności zaleca się analizę drgań skrętnych.