Wybierz lokalizację i język

Rolnictwo: Zürn

ROTEX® couplings used in the PremiumFlow belt cutting systems by Zürn

Piasty dzielone pozwalają na promieniowy montaż/demontaż sprzęgła bez konieczności przesuwania stron napędzającej i napędzanej.