Wybierz lokalizację i język

Energia wiatrowa

KTR components for windpower

Norbert Partmann

Head of Engineering

E: n.partmann@ktr.com

Nawet jeżeli sektor energetyki wiatrowej jest obecnie sektorem rozwijającym się, tak jak wcześniej, producenci znajdują się pod silną presją konkurencyjną i kosztową.   Decydujące znaczenie ma wskaźnik "Koszt energii", czyli stosunek kosztów operacyjnych do wydajności energetycznej.

Rachunek ten obejmuje poziom efektywności, dostępności i nakładów na konserwację. Istotny jest tu układ napędowy. Dla producentów oznacza to, że wydajność, jakość i niezawodność maszyn muszą spełniać najwyższe standardy.   Dotyczy to wszystkich obszarów zastosowań elektrowni wiatrowych (na lądzie, na morzu, w regionach o słabym wietrze).

Nasze komponenty spełniają najwyższe standardy w zakresie wydajności, jakości i niezawodności turbin wiatrowych.

Sprzęgła, hamulce i chłodnice dla energetyki wiatrowej

Kolejną tendencją jest coraz wyższa wydajność elektrowni specjalnie w dziedzinie offshore. Obecnie budowane są elektrownie o mocy 8 MW i średnicy wirnika 170 metrów.

Od ponad 25 lat KTR opracowuje i produkuje elementy i systemy napędowe dla ponad 100 000 elektrowni wiatrowych.   Portfolio produktów obejmuje sprzęgła z zabezpieczeniem przeciążeniowym i pomiarem momentu obrotowego oraz bez tego pomiaru, a także hamulce wirnika i gondoli.

W tym przypadku chodzi głównie o te projekty, przy których inżynierowie naszej jednostki biznesowej "Engineered Business" ściśle współpracują z konstruktorami producentów urządzeń. Wymagania te obejmują intensywne testy na własnych stanowiskach badawczych KTR w siedzibie głównej w Rheine i Schloß Holte-Stukenbrock, jak również obszerną dokumentację produktu i możliwość śledzenia różnych systemów sprzęgieł i hamulców. Nasze rozwiązanie nosi nazwę "KTR Ident". System gromadzi wszystkie dane dotyczące produktu podczas całego procesu tworzenia wartości dodanej, przygotowuje je szczegółowo i publikuje automatycznie, łącznie ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, takimi jak certyfikaty, świadectwa badań itp. KTR Ident identyfikuje, dokumentuje i pozwala na śledzenie specyfiki produktu, materiałów oraz procesów produkcji i montażu.