Wybierz lokalizację i język

Technika napędowa dla robotyki

René Edelbusch

Industry Manager Automation

T: +495971 798-539 E: r.edelbusch@ktr.com

Tylko w 2021 roku na całym świecie zainstalowano ponad 500 000 nowych robotów. Łącznie w użyciu jest około 3,5 miliona robotów (przemysłowych). Najpopularniejsze konstrukcje na rynku obejmują roboty bramowe, scara, delta i sześcioosiowe.

Stosowane w nich sprzęgła (serwo) muszą być bezluzowe, aby umożliwić precyzyjne i powtarzalne pozycjonowanie osi robota, nawet w trybie powrotnym. Ponadto wymagana jest długa żywotność przy minimalnej konserwacji. Jest to nie lada wyzwanie: jeśli robot pracuje z częstotliwością cykli wynoszącą sześć sekund (co jest dość powszechne w praktyce), sprzęgło (w trybie pracy 24/7) wykona nie mniej niż milion cykli ruchu w ciągu zaledwie dziesięciu tygodni, przenosząc moment obrotowy przy każdym pojedynczym ruchu i kompensując odchyłki osi robota.

KTR oferuje odpowiednie sprzęgła do wałów dla wszystkich typów robotów. Najczęściej stosowane jest bezluzowe, metalowe sprzęgło mieszkowe TOOLFLEX. Jego metalowy mieszek zapewnia optymalną kompensację odchyłki osiowej, promieniowej i kątowej, podczas gdy kształt sprzęgła gwarantuje wysoką sztywność skrętną i niski moment bezwładności. Są to najlepsze warunki do precyzyjnego pozycjonowania z wysoką dynamiką.  

W suwnicach robotów ROTEX GS sprzęgła zapewniają zsynchronizowaną pracę jednostek manipulacyjnych, a bezluzowe miniaturowe sprzęgła KTR są stosowane w osiach małych robotów.