Wybierz lokalizację i język

Agregaty prądotwórcze

KTR components for gensets
Rainer Brandes KTR Systems

Rainer Brandes

Industry Manager Gensets

T: +49 5971 798-888 E: r.brandes@ktr.com

Zdecentralizowane systemy energetyczne, takie jak agregaty prądotwórcze, elektrociepłownie, jednostki kogeneracyjne lub mikrosieci, oferują możliwość wytwarzania energii bezpośrednio i niezależnie od sieci publicznej. Takie wytwarzanie energii blisko odbiorcy pozwala uniknąć kosztownych strat energii wynikających z długich tras transportu, pokrywa szczytowe zapotrzebowanie, umożliwia dostawy energii na całym obszarze i generuje zasilanie awaryjne.

Dostosowane do agregatów: idealne połączenie naszych chłodnic i wysokoelastycznych sprzęgieł.

Sprzęgła tłumią drgania skrętne, a chłodnice redukują ciepło

Zdecentralizowane systemy energetyczne są głównie napędzane silnikami spalinowymi, które są zasilane olejem napędowym lub gazem. Niejednolity proces spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku spalinowym powoduje drgania skrętne układu składającego się z silnika spalinowego i generatora. Jeśli częstotliwość wzbudzenia silnika dopasuje się z częstotliwością drgań własnych układu zdolnego do drgań skrętnych, mogą wystąpić niebezpieczne rezonanse, które mogą doprowadzić do całkowitej awarii urządzenia.


Wysokoelastyczne sprzęgła do agregatów prądotwórczych

Aby tego uniknąć, należy zastosować sprzęgło między silnikiem spalinowym a generatorem, aby nie dopuścić do tych niebezpiecznych rezonansów. Do tego celu szczególnie nadają się sprzęgła o wysokiej elastyczności skrętnej, dzięki którym rezonanse można przesunąć poniżej najniższej prędkości roboczej.


Obliczeń drgań skrętnych

Sprzęgła są projektowane na podstawie wspomaganych komputerowo analiz drgań skrętnych. Stosunki masy i bezwładności strony napędzanej i napędzającej są precyzyjnie określane i symulowane. Wartości charakterystyczne naszych wysokoelastycznych sprzęgieł opierają się na momentach obrotowych wcześniej określonych na naszym wewnętrznym stanowisku testowym oraz innych parametrach, takich jak sztywność, wydajność tłumienia i zachowanie temperaturowe. Wybierając elastomer, sprzęgło można dostosować do indywidualnych potrzeb, a tym samym zoptymalizować do danego zastosowania.


Systemy chłodzenia dla agregatów prądotwórczych

Nasze systemy chłodzenia idealnie nadają się również do stosowania w zdecentralizowanych systemach energetycznych.

Wielomediowe chłodnice MMC (Mobile Machinery Cooler) łączą różne media, takie jak olej, woda, paliwo i powietrze w jednym systemie chłodzenia, w zależności od profilu zastosowania. Każda chłodnica MMC jest wersją zindywidualizowaną dla danego projektu - obliczoną i opracowaną przez nasz zespół w Rheine.