KTR Polska Sp. z o.o. | ul. Czerwone Maki 65 | 30-392 Kraków | T +48 12 267 28 83 | T +48 12 268 00 66 | T +48 530 376 793

Ochrona przeciwwybuchowa ATEX 95

Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady wprowadzania do obrotu produktów, które są stosowane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem lub zawierające przestrzeń wybuchową. Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX) znan również jako ATEX 95 jest przeznaczona dla osób, które z ramienia producenta wprowadzają do obrotu sprzęt, komponenty, systemy zabezpieczeń, a także urządzenia zabezpieczające, kontrolne i sterujące w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Tym samym przepisy krajowe przestały obowiązywać i zostały zastąpione jednolitą normą o wysokim standardzie bezpieczeństwa. Następujące sprzęgła KTR spełniają wymagania wg. Dyrektywy 2014/34/UE.

Certyfikaty, jak również broszurę ATEX można obejrzeć i pobrać tutaj.

Ochrona przeciwwybuchowa ATEX

Brochure Explosion Protection by KTR Systems GmbH

Opis: Dyrektywa ATEX i program KTR dla przestrzeni zagrożonych wybuchem

Sprzęgła GEARex® ATEX

Sprzęgła skrętnie elastyczne ROTEX®

Sprzęgła POLY-NORM®

Sprzęgła POLY

Sprzęgła ROTEX® GS

Stalowe sprzęgła płytkowe RADEX®-N

Sprzęgła do serwonapędów RADEX® -NC

Skrętnie sztywne sprzęgła płytkowe RIGIFLEX®-N

Sprzęgła BoWex®

Sprzęgła z magnesami trwałymi MINEX®-S

Skrętnie elastyczne sprzęgło palcowe REVOLEX® KX

Powietrzna chłodnica oleju OAC/OPC

Sprzęgła COUNTEX®

Share
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KTR360°