Gedragscode

Rechtvaardig en verantwoordelijk handelen is een van de wezenlijke pijlers waarop het bedrijfssucces van KTR rust. Met de invoering van een ‘gedragscode’ hebben we een referentiekader voor de toepassing van ethische normen zoals eerlijkheid, integriteit en gezagsgetrouwheid geschapen dat voor alle medewerkers bindend is.

De KTR gedragscode is een vast onderdeel van onze bedrijfscultuur en vormt daarmee de basis voor het vertrouwen dat klanten, partners en de maatschappij in ons stellen.

De gedragscode geldt voor alle vestigingen van de KTR groep wereldwijd. 

Compliance – Verantwoordelijk handelen – Gedragscode (PDF)