Ochrana proti výbuchu – EAC EX Certifikát

Naše výrobky jsme nechali certifikovat v souladu s technickým předpisem euroasijské celní unie (TR CU 012/2011, certifikát EAC EX pro nebezpečné atmosféry).

Kvalitu výrobků na trzích Ruska, Běloruska, Kazachstánu, Arménie a Kyrgyzstánu upravují technické předpisy celní unie. Certifikát EX EAC je srovnatelný s certifikátem ATEX v Evropě.