Kontakt
Prodej
T: +420 461 619 587
E: ktr-cz@ktr.com

Technická podpora
T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

0 - 1 175 Nm

Nejiskřivá spojka ROTEX® SP GN a EN

Proti průrazu odolná a bezúdržbová ozubcová spojka pro oblast s nebezpečím výbuchu

Torzně pružné nejiskřivé ozubcové spojky ROTEX GN a EN jsou speciální elastomerové spojky pro oblasti s nebezpečím výbuchu (spojky ATEX).

Spojky ROTEX odolné proti průrazu konstrukčních řad SP GN a EN lze bezúdržbově používat v oblastech s nebezpečím výbuchu a dále provozovat i v případě opotřebení elastomerového ozubeného věnce.
Možné je to díky vodivému plastu, který zabraňuje jakémukoliv statickému nabíjení. Zároveň je tento plast natolik odolný, že on samotný může v případě úplného opotřebení elastomerového ozubeného věnce dále přenášet krouticí moment. Přitom pracují tyto elastomerové spojky zcela bez jiskření.

Features
 • Proti průrazu odolná torzně pružná spojka pro použití v oblasti s nebezpečím výbuchu
 • V souladu s ATEX (podle směrnice EU 2014/34/EU)
 • Vačková geometrie se skládá z vodivého a vysoce pevného plastu
 • Bezúdržbově v oblasti s nebezpečím výbuchu
 • Odolná proti průrazu, přitom nejiskřivá
 • Materiál základního tělesa náboje: ocel, hliník nebo jiné kovové materiály
 • Axiální montáž
 • Kompaktní konstrukce
 • Možné dvojité kardanové provedení pro velká přesazení hřídelů při malých vratných silách
 • Axiální, úhlová, radiální kompenzace
 • Bezúdržbová
Send product request

Torzně pružné ozubcové spojky ROTEX® jsou elastomerové spojky a vyznačují se kompaktním provedením.
Přes nízké hmotnosti a momenty setrvačnosti elastomerových spojek je umožněno vysoké přenášení krouticího momentu. Kompaktně konstruované hřídelové spojky se vyznačují dlouhou životností a rovněž dobrými vlastnostmi chodu, které jsou dosažené opracováním ze všech stran.

Díky elastomeru (elastomerový ozubený věnec) mezi náboji ozubcových spojek jsou tlumeny rázy, resp. torzní vibrace v hnacím ústrojí. Vysoce tepelně odolný materiál ozubeného věnce T-PUR® (elastomer) je přitom k dispozici v různých stupních tvrdosti. Torzně pružné spojky ROTEX nalézají využití v téměř všech oblastech obecné stavby strojů a zařízení.

Přehled: torzně pružné ozubcové spojky / elastomerové spojky

Vlastnosti torzně pružných ozubcových spojek:

Hřídelové spojky ROTEX se skládají ze dvou nábojů (hliník nebo ocel) a jednoho ozubeného věnce (elastomerový kroužek / vačkový kroužek) z T-PUR. Různými stupni tvrdosti ozubeného věnce T-PUR lze přizpůsobit stupeň tlumení a torzní tuhost elastomerové spojky.

Spojky ROTEX potřebují malý montážní prostor a dovolují tak velmi snadnou montáž / demontáž. Mnohé varianty provedení nabízejí maximální flexibilitu a vyhovují různým požadavkům montáže s různými provedeními nábojů.

Funkce torzně pružných ozubcových spojek:

Ozbcové spojky dávají záruku přenášení sil s tlumenými torzními vibracemi a zachytávají rázy, které vycházejí z nerovnoměrně pracujících silových strojů.
Oproti pružným spojkám, jejich mezičlánky jsou namáhané v ohybu a z tohoto důvodu se rychleji opotřebovávají, jsou pružné zuby spojek ROTEX® (elastomery) vystavené pouze tlakovému namáhání. Tím má elastomerová spojka tu výhodu, že odolá výrazně vyšším zatížením.

Elastomery se deformují při zatížení a vysokých otáčkách. Je třeba zajistit dostatečný expanzní prostor.

U elastomerových spojek ROTEX® vychází pro všechny velikosti maximální úhel zkroucení 5°. Lze je vestavět jako vodorovně, tak svisle.

Materiál torzně pružných ozubcových spojek:

Náš elastomerové materiál T-PUR má výrazně vyšší tepelnou odolnost a životnost než běžné polyuretany. Opticky jsme T-PUR označili oranžovou (92 Shore A), fialovou (98 Shore A) a světle zelenou (64 Shore D) barvou.

Na přání obdržíte i nadále dosavadní polyuretanové ozubené věnce v barvách žlutá, červená a bílá se zeleným označením ozubeného věnce.

More products in this area "ROTEX"