Spojky s dělenými náboji: Výhody a použití

Jako výrobce spojek s více než 60 lety inovací se KTR vždy snaží vylepšit stávající design.

Spojky s dělenými náboji, jako jsou spojky typu ROTEX A-H s obráběnými dělícími rovinami, jsou součástí naší nabídky již po celá desetiletí. Vzhledem k tomu, že požadavky průmyslu na vyšší efektivitu a úspory nákladů stále rostou, KTR rozšířila konstrukční provedení s dělenými náboji i na další produktové řady.

„Spojky s dělenými náboji“ jsou tvořeny náboji, které jsou rozděleny na dvě poloviny s dělící rovinou rovnoběžnou s osou hřídelí. Tento typ konstrukce umožňuje snadnou montáž a demontáž nábojů na hřídele, aniž by bylo nutné manipulovat s díly pohonu, jako jsou čerpadla nebo motory, což vede ke zjednodušení práce během údržby a tím ke zkrácení prostojů. .

Montáž se provádí pomocí minimálně dvou závitových šroubů spojujících poloviny nábojů. Pokud to daná aplikace vyžaduje, je možné touto konstrukcí docílit také svěrného uložení náboje na hřídeli.

Výhody spojek s dělenými náboji

Přestože spojky s dělenými náboji nejsou vhodné pro každou aplikaci, představují několik výhod, zejména pokud jde o údržbu.

Spojky s dělenými náboji umožňují snadnou demontáž vyjmutím jedné poloviny náboje, aniž by bylo nutné manipulovat s komponenty pohonu. Tato výhoda se projeví zejména v případech, kdy se jedná o zařízení větších rozměrů a hmotností. Tím odpadá potřeba používat těžká zdvihací zařízení a podstatně se zkracují potřebné manipulační časy.

Spojky s dělenými náboji jsou samozřejmě dražší, než spojky se standardním provedením nábojů. Při zvažování ekonomické vhodnosti použití spojek s dělenými náboji je proto vhodné zvažovat nejen samotnou cenu spojky, ale také její přínos, který se projeví ve zrychlení činností během údržby a tím v úsporách na samotnou údržbu, ale zejména ve zkrácení prostojů daného stroje nebo zařízení.   

Applikace

Ve společnosti KTR je provedení s dělenými náboji k dispozici v následujících produktových řadách: ROTEX® SH & ROTEX® AH (ozubcová spojka), BoWex® GT (zubová spojky a nylonovým pouzdrem), RIGIFLEX-N AH (lamelová spojka s mezikusem) a REVOLEX KX-D (čepová spojka). Náš široký výběr provedení s dělenými náboji poskytuje našim klientům nejlepší možné řešení pro jejich specifické aplikace.